Ceramic Travel mug, 400 ml. Dishwasher safe.

Reference photo by Tully Malek

ציור התור המצוי על פי צילום של טולי מלק.

Turtle Dove Travel mug ספל דרך תור מצוי

100.00 ₪Price