Porcelain mug, 400 ml. Dishwasher safe.

Reference photo by Tully Malek

ציור התור המצוי על פי צילום של טולי מלק.

Turtle Dove mug ספל תור מצוי

70.00 ₪Price